Navigácia

Sobota 15. 5. 2021
Počet návštev: 1350322

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  od 17.5.2021 školské vyučovanie sa vo všetkých ročníkoch uskutočňuje naďalej prezenčne podľa doposiaľ platných hygienických opatrení. Dištančné vyučovanie sa nerealizuje.

  Od pondelka 17.5.2021 sa žiak pri vstupe do budovy nemusí preukazovať tlačivom - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Táto povinnosť predkladania čestného vyhlásenia ostáva v platnosti v prípade prerušenia školskej dochádzky žiaka na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) .

  Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú. Okres Prešov zostáva naďalej v červenej farbe podľa COVID AUTOMATU.

 • K rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti patrí aj osvojenie si a zdokonaľovanie čítania s porozumením. Žiaci sa zoznamujú s čítaním receptov, letákov, listov, plánov a tabuliek. Učia sa pracovať s textom, porozumieť mu. Aj my, druháci sme si vyskúšali zážitkové učenie. Pripravovali sme podľa receptu puding bez varenia. Žiaci sami čítali návod na prípravu, prepočítavali suroviny, odmeriavali množstvo a šľahali, miešali.....Nakoniec sme písali postup na tabuľu. Pozrite sa, ako sa nám darilo.....

 • Deti zo školského klubu sa zapojili do redakčnej súťaže Anketa, ktorú zverejnil na svojich stránkach časopis Maxík. Anketové otázky boli zamerané na ochorenie COVID 19. Redakcia časopisu odmenila zúčastnené deti diplomom a malým darčekom. Škola získala tiež diplom a knihu s venovaním.

 • MILÉ MAMIČKY,

  VYPOČUJTE SI BÁSNIČKU NAŠICH ŽIAKOV, KTOROU VÁM CHCÚ SPRÍJEMNIŤ VÁŠ DEŇ - DEŇ MATIEK.

  ĎAKUJEME VÁM ZA VŠETKU DOBROTU A LÁSKU.

 • Oznam

  Milí rodičia,

  od 10.5.2021 sa okres Prešov naďalej nachádza v červenej farbe COVID AUTOMATU. V pondelok žiak pred vstupom do školy predloží zákonným zástupcom podpísané Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (nachádza sa v prílohe tela správy) alebo môžete využiť možnosť poslať tlačivo cez rodičovské konto v EduPage elektronicky. Po prihlásení ho nájdete pod ikonkou Žiadosti/Vyhlásenia. Zakliknete iba potrebný dátum a odošlete. Následne dostanete správu cez EduPage od triedneho učiteľa o jeho akceptácii. Je to oveľa jednoduchšie a ekologickejšie. Nemusíte tak tlačivo o bezinfekčnosti každý pondelok alebo 3 dni po absencii dieťaťa v škole (vrátene soboty, nedele) tlačiť a podpisovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Petrovany č.274
  Petrovany 274, 082 53
 • 051 7797679

Fotogaléria