Navigácia

Nedeľa 20. 1. 2019
Počet návštev: 963699

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 31.01.2019 o 12:00 hod, sa v priestoroch ZŠ Petrovany usktutoční 1.ročník kalčetových súbojov dvojích žiakov 4. až 9. ročníka a našich absolventov. Info získate a registráciu dvojíc nahláste pánovi učiteľovi Marcinčinovi.

 • 250 ROKOV ŠKOLSTVA V PETROVANOCH

  Ak by ste sa spýtali našich žiakov na cisárovnú Máriu Teréziu, s najväčšou pravdepodobnosťou by si ju spojili so zavedením povinnej školskej dochádzky na našom území (Ratio educationis, 1777). Zrejme nikomu by však ani nenapadlo, že už deväť rokov predtým (1768) bola v obci Petrovany postavená prvá škola. Vtedy ešte na panskom pozemku pri kostole, a to z iniciatívy grófky Juliany Amálie Klobušickej, osobnej priateľky „slovenského Sokrata“ a dvorného radcu cisárovnej Adama Františka Kollára, s ktorým sa zoznámila na viedenskom cisárskom dvore. Ako prvý rechtor (teda učiteľ a organista) sa spomína Michal Papadič. Aj ďalšie historické medzníky petrovianskeho školstva sa spájajú s magickými osmičkovými rokmi. Pred stoštyridsiatimi rokmi (1878) bola na cirkevnom pozemku pri cintoríne postavená nová škola, ešte stále len s jednou učebňou, v ktorej sa vyučovalo až do roku 1938, keď bola otvorená už nová štvortriedna budova. O desať rokov (1948) v Petrovanoch oficiálne vzniká nielen meštianska škola, ale aj stredná škola (iba do roku 1953). Pre úplnosť dodajme, že osmičkovú tradíciu porušila až výstavba súčasnej budovy základnej školy, ktorá bola daná do užívania v roku 1962. Nič to však nemení na skutočnosti, že už celých 250 rokov sa deti z Petrovian i okolitých obcí stretávajú so svojimi učiteľmi, aby spolu kráčali po ceste poznania. William Arthur Ward svojho času povedal, že „priemerný učiteľ prednáša, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ ukazuje a veľký učiteľ inšpiruje“. Ab

 • Vianočná akadémia 2018

  Ako to už býva dobrým zvykom, záver adventného obdobia patrí v našej škole slávnostnej akadémii. Ani tento pre nás jubilejný rok nebol výnimkou a žiaci si spolu s učiteľmi pripravili opäť raz jedno pekné pásmo vianočných i tých bežnejších piesní, vinšov, scénok či tancov. Sálou vynoveného kultúrneho domu sa ozývala nielen slovenčina, ale aj šariština či angličtina, dokonca aj ruština. To všetko vytvorilo príjemnú atmosféru ďaleko od hluku a zhonu nákupných centier. Ak chcete vedieť, ako to všetko vyzeralo a dopadlo, pýtajte sa tých, čo boli, alebo si pozrite našu fotogalériu.

 • Ypsilon - slovina je hra

  O tom, že slovenčina nemusí byť len strašiakom, sa presvedčili žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže s názvom Ypsilon – slovina je hra. Tá sa konala u nás, ale rovnako aj v iných školách na Slovensku, 12. 12. 2018. Napriek tomu, že súťaž bola pre nás novinkou, záujem o ňu prejavilo až 23 žiakov. Tí počas prvej vyučovacej hodiny riešili úlohy, ktoré zábavnou formou preverili ich vedomosti zo slovenčiny. Veríme, že sa naši žiaci pri riešení testov príliš nezapotili a že súťaž splnila svoje poslanie - propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru a zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa spájajú s výučbou tohto predmetu. Želáme (nielen súťažiacim), aby bolo učenie sa materinského jazyka príjemným a zábavným poznávaním, počas ktorého si žiaci budú uvedomovať jeho nevyhnutnosť.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 12. a 13.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažiaci riešili v časovom limite 60 minút 15 príkladov. Úspešným riešiteľom sa stal každý žiak, ktorý správne vyriešil 10 a viac príkladov. Svoj bodový zisk si úspešný riešiteľ mohol navýšiť o body za ušetrený čas riešenia úloh.
  V kategórii P3 boli úspešní riešitelia:
  Lukáš Sopko (19b), Jerguš Lipták (19b). V kategórii P4 boli úspešní: Šimon Šarocký (23b), Natália Čuhová (19b), Terezka Sabolová (18b).
  V kategórii P5 – P8 súťažilo 17 žiakov. Z nich úspešnými riešiteľmi sú: v kategórii P5 Jakub Graca (20b), v kategórii P7 Richard Maxin (16b) a Slavomír Šarocký (13b).


Novinky

Kontakt

 • Základná škola Petrovany
  Petrovany 274, 082 53
 • 051 7797679

Fotogaléria